23 listopad 2021

Co to jest wypłata gwarantowana z ZUS?

Jeśli jesteś na emeryturze z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego i posiadasz subkonto w ZUS, możesz wskazać osoby, które po twojej śmierci będą miały prawo do wypłaty gwarantowanej.
REKLAMA
Kto może być uposażonym

Czym jest „wypłata gwarantowana” To jednorazowa wypłata pieniędzy, która przysługuje osobie lub osobom wskazanym przez właściciela subkonta w ZUS po jego śmierci. Jako osoby uposażone możesz wskazać małżonka, członków rodziny czyli dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, wnuki, rodzeństwo ale również osoby, które nie są członkami rodziny.

Nasi klienci będąc już na emeryturze pytają czy jako uposażonego do wypłaty gwarantowanej mogą wskazać swojego współmałżonka. Otóż jeśli pozostajesz ze współmałżonkiem we wspólności majątkowej, to staje się on automatycznie osobą uposażoną do tej wypłaty. Zatem w takich okolicznościach nie ma potrzeby składania wniosku ze wskazaniem współmałżonka jako osoby uposażonej - Dorota Merska z Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji w opolskim oddziale ZUS.

Jeśli wskazujesz kilka osób, to możesz określić procentowy udział w wypłacie gwarantowanej dla każdej z nich. Gdy tego nie zrobisz, to ZUS przyjmie, że udziały tych osób są równe. Pamiętaj by przy procentowym oznaczaniu udziału dla poszczególnych uposażonych  suma była równa 100 proc.

Osoby, które pozostają w związku małżeńskim i zamierzają uposażyć do wypłaty gwarantowanej kogoś spoza rodziny, powinny w takiej sytuacji uzyskać na to pisemną zgodę współmałżonka. Współmałżonek powinien w tym celu złożyć oświadczenie ze zgodą na uposażenie konkretnej osoby czy osób - Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS w Opolu.

Oczywiście wskazanie osoby uposażonej staje się bezskuteczne, jeśli ta osoba zmarła. Wtedy udział zmarłej uposażonej osoby, przypada w równych częściach innym wskazanym, chyba że właściciel subkonta zadecyduje inaczej.

W jakim okresie masz prawo do wypłaty gwarantowanej

Prawo do całości lub części wypłaty przysługuje osobie lub osobom uposażonym, gdy śmierć emeryta nastąpiła w ciągu trzech lat od miesiąca, w którym ZUS po raz pierwszy wypłacić świadczenie emerytalne.

Jak ZUS ustala wypłatę gwarantowaną

Wypłata gwarantowana to różnica między kwotą środków stanowiących podstawę obliczenia nowej emerytury, zapisanych na subkoncie w ZUS, a iloczynem liczby pełnych miesięcy, jakie upłynęły od początku miesiąca, w którym po raz pierwszy została wypłacona emerytura, do końca miesiąca w którym nastąpił zgon oraz trzydziestej siódmej części kwoty zapisanej na tym koncie.

Jaki formularz?

W każdej placówce ZUS dostępny jest gotowy formularz, który służy do wskazania/zmiany osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej. Druk ma symbol EWG-W. Ponadto do dyspozycji zainteresowanych jest też formularz EWG-O czyli „Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na wskazanie osoby uposażonej – innej niż członek rodziny”. Formularze są też dostępne do wypełnienia i wydrukowania lub do pobrania na stronie www.zus.pl w zakładce „Wzory formularzy”.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
opolskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Nysie

kiedy
2022-02-05 17:00
miejsce
Nyski Dom Kultury, Nysa, ul. Wałowa 7
wstęp biletowany